SMERNICA č. 67/2010 (so zapracovanými dodatkami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) o prevádzke meracej techniky, odpočtoch meračov, súpise počtu osôb, stanovení úhrad a preddavkov a vyúčtovaní nákladov na plnenia a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytoch a nebytových priestoroch vo vlastníctve a v správe OSBD Senica

Zdieľať článok: