Smernica č. 87/2023 o prevádzke meracej techniky, odpočtoch meračov, súpise počtu osôb, stanovení úhrad a preddavkov a vyúčtovaní nákladov na plnenia a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv účinná od 01.01.2024

Zdieľať článok: