OZNAM spoločnosti KABSEN

Na základe oznámenia spoločnosti KABSEN s r.o. – prevádzkovateľa káblovej televízie v lokalite Skalica prišlo k zmenám vo vysielaní programov.

Vysielacie pásmo DVB-T bolo v skratke povedané uvoľnené na všetky terestriálne (pozemné české a slovenské) stanice a kompletná ponuka káblovej televízie bola presunutá do vysielacieho pásma DVB-C KABEL. Z uvedeného dôvodu je nutné zrealizovať preladenie programov na svojich televíznych prijímačoch v zmysle priloženého OZNAMU spoločnosti KABSEN a ich manuálu pre ladenie jednotlivých televízorov.

Zdieľať článok: