Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňa 20.9.2023 prijatá na zasadnutí Predstavenstva Smernica OSBD Senica č. 86/2023 o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti.

Odkaz na Smernicu č. 86/2023 >>>

Zdieľať článok: