Smernica č.83/2017 pre dozorovanie a drobné opravy výťahov so zapracovanými dodatkami č. 1, 2 a 3 schválené Predstavenstvom OSBD 17.01.2024 – platné od 01.02.2024

Zdieľať článok: