Kategória

26 júna, 2022

Spotreba tepla Myjava

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 K DŠ 3 – Myjava  20285 Partizanska 285 2 478,06 104 195,00 42,05 110 089,00 44,43 124 828,00…

Zobraziť článok

Spotreba tepla Senica

ZDROJ TEPLA BYTOVÝ DOM VYKUROVANÁ PLOCHA SPOTREBA UK 2019   SPOTREBA UK 2020   SPOTREBA UK 2021   Náklad UK VAR + UK FIX 2021       m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 kWh kWh/m2 € €/m2 VS 1 – Senica  10055 Robotnícka 55 2 541,87 138 120,00 54,34 146 280,00 57,55 156 850,00 61,71…

Zobraziť článok

Spotreba teplej vody

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3) 10025 Agátova 25 Senica 148 116 125 10055 Robotnícka 55 Senica 737,643 776,306 730,685 10058 Robotnicka 58 Senica 1122,38 1047,9 1017,68 10060 Robotnicka 60 Senica 627,696 745,64 775,283 10115 Robotnicka 115 Senica 660,08 639,802 604,602 10226 Ruzova…

Zobraziť článok

Spotreba studenej vody

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) 10020 Senica Vajanského 20   67 283 10025 Senica Agátova 25 296 262 275 10055 Senica Robotnícka 55 1478 1328 1423 10058 Senica Robotnícka 58 2399,54 2166,96 2176,53 10060 Senica Robotnícka 60 1647 1568 1620 10115 Senica…

Zobraziť článok

Ako postupovať pri stavebných úpravách v byte

OSBD Senica je správcom cca 10 000 bytov. Vek domov sa pohybuje od 15-50 rokov, čo z hľadiska životnosti a údržby bytov signalizuje, že je najvyšší čas na ich údržbu a obnovu. Je pochopiteľné, že vlastníci a nájomníci bytov si chcú rôznymi úpravami svoje byty vylepšovať a zveľaďovať. Pri tejto činnosti je potrebné z hľadiska stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v…

Zobraziť článok