Domov
 
20.5.202008:32
Súhlas so spôsobom doručovania dokumetov a informácií
V časti Dokumenty - Tlačivá nájdete tlačivo k spôsobu doručovania (vo formáte .PDF a .DOC), ktoré môžete použiť na vyjadrenie vášho súhlasu s doručovaním na vašu e-maiovú adresu alebo na vašu poštovú adresu. Vyplnené tlačivo môžete zaslať poštou, doručiť osobne na OSBD Senica alebo stredisko údržby alebo zaslať e-mailom na e-mailovú adresu: info@osbdse.sk

Odporúčame vám využiť zasielanie elektronicky, nakoľko toto doručovanie je pre vás najrýchlejšou a najpohodlnejšou cestou doručenia dokumentov a informácií. Takúto možnosť si už v priebehu apríla a mája 2020 zvolila takmer tretina vlastníkov a nájomcov, ktorí obdržali vyúčtovanie za rok 2020 s predstihom cca 10 dní pred doručením v papierovej forme.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved