Domov
 
8.4.202011:26
Vyžiadanie súhlasu s elektronickým doručovaním
Na základe aktuálnej mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 a zabezpečenia pohodlného, bezpečného a rýchleho doručovania dokumentov a informácií týkajúcich sa správy vášho bytového domu od Okresného stavebného bytové družstva Senica (OSBD Senica), a to nielen v aktuálnom období, ale aj v budúcnosti, si vás dovoľujeme vlastníkov a nájomcov v bytových domoch v správe OSBD Senica požiadať najneskôr do 19.04.2020 o zaslanie vášho súhlasu s elektronickým doručovaním dokumentov a informácií od OSBD Senica na váš e-mail.

Dokumenty a informácie budú, v prípade vášho súhlasu, zasielané na vami uvedenú e-mailovú adresu. Rovnako nám môžete vo vašom súhlase oznámiť aj vaše mobilné telefónne číslo, na ktoré vám budeme môcť takisto zasielať informácie. Dokumenty a informácie zaslané uvedenými spôsobmi elektronickej komunikácie – doručovania budú považované zo strany OSBD Senica za doručené, resp. predložené.

Naďalej vám však bude OSBD Senica oprávnené zasielať dokumenty a informácie aj písomnou formou, ak to bude nevyhnutné.

Pre vyjadrenie súhlasu s elektronickým doručovaním odošlite najneskôr do 19.04.2020 na e-mail: info@osbdse.sk váš súhlas v nasledujúcom znení s doplnenými údajmi:

Súhlasím s elektronickým doručovaním dokumentov a informácií od správcu Okresné stavebné bytové družstvo Senica na e-mailovú adresu: .................. a na mobilné telefónne číslo: .................. .
Meno a priezvisko: ....................
Číslo a adresa vášho bytu/nebytového priestoru alebo váš variabilný symbol:
...........................................................................

Ďakujeme za vašu ústretovosť a spoluprácu.

Návštevnosť:

OSBD Senica, All rights reserved